ÖSTERÅKERS KOMMUN har satsat hundratusentals kronor på att köpa HBTQ-certifieringar från lobbyorganisaionen RFSL. Foto: osteraker.se
ÖSTERÅKERS KOMMUN har satsat hundratusentals kronor på att köpa HBTQ-certifieringar från lobbyorganisaionen RFSL. Foto: osteraker.se

Moderatkommun köpte HBTQ-certifi­eringar för hundratusentals kronor

Vänsteroppositionen kräver att hela kommunen HBTQ-certifieras.
Österåkers kommun, nordost om Stockholm, är ett av Moderaternas starkaste fästen i landet, med hela 38 procents stöd i kommunvalet. Det borgerliga kommunstyret bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har de senaste åren beslutat att hårdsatsa på HBTQ-certifieringar av kommunens verksamheter. Totalt har det kostat skattebetalarna över 300 000 kronor, kan Nya Tider nu avslöja. Socialdemokraterna anser att ”några hundra tusenlappar är ganska lite i sammanhanget” och kräver nu att kommunens samtliga verksamheter köper in certifikaten. När Nya Tider frågar om de certifierat sitt eget parti blir svaret nej, ”det är ju inget som man behöver”.

Det har länge rått stor enighet bland de borgerliga partierna i Österåker om att kommunen ska satsa hårt på HBTQ-certifieringar. Det började redan 2017 när de borgerliga partierna, då under beteckningen Alliansen, beslutade att avsätta pengar i budgeten för att certifiera kommunens fritidsgårdar.

”HBTQ-certifieringen syftar till att höja personalens kompetens i att inkludera homo-, bi-, transsexuella och queera personer. Det handlar också om att synliggöra och reflektera över normer”, skrev Liberalerna, som var det mest drivande partiet, då. Någon kostnad nämndes dock inte i pressmeddelandet.

Att köpa en HBTQ-certifiering är en process som innebär ett omfattande åtagande, med framtida krav på nya betalningar om man vill behålla certifikatet.

”För att en verksamhet ska bli HBTQ-certifierad ska alla medarbetare utbildas och en plan för hur man ska arbeta med frågorna ska upprättas och följas upp. Processen fram till att certifieringen är klar tar cirka 6–8 månader. Certifikatet är giltigt i tre år. Därefter görs ett förstärkt uppföljande, så kal­lad ”omcertifiering” för förnyelse av certifikatet”, skrev Liberalerna i samma pressmeddelande.

På sin hemsida skryter Öster­åkers kommun om sitt aktiva arbete med att HBTQ-certifiera verksamheter.

”Österåkers kommun jobbar aktivt med de här frågorna och flera kommunala verksamheter är HBTQ-certifierade”, skriver man.

Kostade över 300 000 kronor

Nya Tider har kontaktat kommunen och begärt ut underlag för samtliga HBTQ-certifierade verksamheter. Den visar att kommunen lagt ned hundra­tusentals kronor på inköpen.
2017: Bibliotek och fritidsgårdar. Kostnad: 118 750 kronor.
2017: Skolförvaltningen och ungdomsmottagningen. Kostnad: 100 000 kronor.
2020: Servicecenter och kommunikationsavdelningen. Kostnad: 75 000 kronor.
2022: Omcertifiering av bibliotek och fritidsgårdar. Kostnad: 25 000 kronor.
Totalt: 318 750 kronor exklusive moms.

”Det är RFSL som utfört certifieringen”, skriver Elin på kommunens HBTQ-certifierade kommunikationsavdelning till Nya Tider.

Omsätter mång­miljonbelopp

Fakturorna visar att RFSL fakturerat genom ett bolag med namnet ”RFSL Media & Info AB”, ett bolag som idag heter ”RFSL Utbildning AB”. Nya Tider har granskat räkenskaperna och funnit att omsättningen uppgår till mångmiljonbelopp. I den senaste fullständiga årsredovisningen, för år 2022, var omsättningen 7,8 miljoner kronor. Största utgiften är lönekostnader, drygt 4,9 miljoner, följt av ”Övriga externa kostnader” på 2,9 miljoner. Vad den senare posten avser är oklart, möjligen är det hyra för de exklusiva lokalerna på Vasagatan i Stockholm, där samtliga RFSL:s verksamheter har kontor.

RFSL Utbildning AB drar in stora summor till lobbyorganisationen. Foto: RFSL
RFSL Utbildning AB drar in stora summor till lobbyorganisationen. Foto: RFSL

Totalt har RFSL Utbildning AB åtta anställda, vilket ger en kostnad per anställd (inklusive arbetsgivaravgifter) på ungefär 620 000 kronor per år.

På sin hemsida skriver RFSL Utbildning att en HBTQ-certifiering innehåller:
• 2 webbutbildningar á 40 min vardera
• 10 timmar föreläsarledd utbildning för all personal
• 8 timmar processledning för utsedd arbetsgrupp

Totalt handlar det alltså om 19 timmar och 20 minuters arbetstid för RFSL per certifiering.

Kostnaden varierar beroende på antalet personer i den verksamhet som ska certifieras, men är i regel omkring 100 000 kronor, vilket ovan fakturor visar. På hemsidan stoltserar man med att man totalt har HBTQ-certifierat över 600 verksamheter sedan man tog fram konceptet år 2008.

S-topp kräver fler certifieringar

Nya Tider har sökt kommunalråden Michaela Fletcher (M) och Mathias Lindow (L) på telefon men utan att få svar.

Oppositionsrådet är Sofia Almgren från Socialdemokraterna. Hon var tidigare förtroendevald för Liberalerna när HBTQ-satsningen drogs igång, och är en av de som skrivit under pressmeddelandet från 2017. Senare lämnade hon Liberalerna för Socialdemokraterna, och nu vill hon gå ännu längre i HBTQ-certifierandet. Det säger hon på telefon till Nya Tider.

SOFIA ALMGREN (S).Foto: osteraker.se
SOFIA ALMGREN (S).
Foto: osteraker.se

NyT: Jag har gjort en granskning som visar att Österåkers kommun lagt över 300 000 kronor på HBTQ-certifieringar av verksamheter de senaste åren. Hur ställer sig ni socialdemokrater till de här dyra certifieringarna?
– Socialdemokraterna står bakom de här certifieringarna och vill ha ytterligare certifiering av våra verksamheter. Vi tycker att alla verksamheter där man möter människor ska ha det här.

NyT: Det blir många verksamheter som ska certifieras?
– Jajamen! Absolut!

NyT: Finns det någon gräns för hur mycket det här ska kosta skattebetalarna?
– Vi är ju kommunens största arbetsgivare och där tycker vi att HBTQ-certifieringen är en väldigt bra del, som ger en stor kunskap och värde för våra medarbetare och invånare.

NyT: Det är ganska dyrt. När man HBTQ-certifierade biblioteket kostade det över 100 000 kronor, förvaltningen 100 000 kronor, kommunikationsavdelningen 70 000 kronor …
– Om du tittar på helheten … Kommunens totala driftbudget ligger på tre miljarder. Då är några hundra tusenlappar ganska lite i sammanhanget.

NyT: Att anställa ytterligare en person i äldreomsorgen eller ge ett litet lönelyft till personalen, vore det inte en bättre prioritering?
– Vi gör politiska prioriteringar, det gör även majoriteten. Vi från Socialdemokraterna tycker att det är en viktig prioritering. Vi är en kommun som gör överskott år efter år på hundratals miljoner kronor.

Till Nya Tider säger hon att enda skillnaden mellan Social­demokraterna och det borgerliga styret, är att Socialdemokraterna vill gå ännu längre.
– Vi vill HBTQ-certifiera all verksamhet. Skolpersonal, LSS, äldreomsorg … Det är de som möter invånarna dagligen, och som ska ha kompetensen.

NyT: Finns det någon verksamhet i kommunen som då inte ska certifieras med den definitionen?
– Nej, det tycker jag inte.

NyT: Vad händer med personal som inte vill genomgå utbildningarna? Till exempel för att man är skeptisk mot RFSL? Det är ju en privat organisation som säljer intygen.
– Vi fattar övergripande beslut, sen är det upp till varje person som leder verksamheten att besluta hur man vill göra. Jag tänker inte recensera enskilda medarbetares åsikter.

… men vägrar att certifiera det egna partiet

När Nya Tider frågar om Socialdemokraterna i Österåker själva HBTQ-certifierat sin verksamhet, får vi dock veta att så inte är fallet.

– Vi arbetar ständigt med dessa frågor. Vi är ju en förening, vi är ju inte en verksamhet som möter våra invånare på det sättet. Vi har absolut kompetensen inom HBTQ. I mitt yrke som barnmorska är jag certifierad inom HBTQ.

När Nya Tider påtalar att människor som kommer i kontakt med Socialdemokraterna inte vet vilken utbildning partiets företrädare har i att bemöta HBTQ-personer, avfärdar hon det och menar att de ”inte behöver” certifieringen.

– Hela vår värdegrund bygger på allas lika värde, alla människors rätt att älska vem man vill, vara vem man vill, uttrycka sig i olika uttrycksformer. Så det är ju inget som man behöver, att certifiera ett parti. Däremot kanske Sverigedemokraterna skulle behöva certifiera sig.

NyT: Du tycker att en HBTQ-certifie­ring vore onödig för er, men fullständigt nödvändig för kommunens verksamheter, är det inte märkligt resonerat?
– Skillnaden med ett politiskt parti är att vi inte är arbetsgivare eller utför förvärvsarbete å kommunens vägnar.

NyT: Men om ni vill sända en signal till HBTQ-människor att ni tar det på allvar så skulle ni ju kunna certifiera er.
– Jag tänker att vi Social­demokrater i Österåker har visat det ganska tydligt genom att vi 1: motionerar att regnbågsflaggan ska hissas och 2: att vi driver på för fortsatt HBTQ-certifiering av fler verksamheter. Det är ganska tydligt var vi står i frågan.

NyT: Har detta inte att göra med att ni inte vill lägga era egna pengar på det, men att vara generös med andras pengar – skattebetalarnas pengar i kommunen – är mycket enklare?
– Det får i så fall stå för dig. Jag har ett sammanträde jag behöver gå in på, så har du några fler frågor, annars måste jag avsluta nu.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Cirka 80 nationalister trotsade vädrets makter och samlades på Riddarholmen för att tåga mot Kungsträdgården. Foto: Privat

Fackeltåg i snö och kyla på Karl XII:s dödsdag

🟠 INRIKES På Karl XII:s dödsdag den 30 november tågade ett åttiotal nationalister från Riddarholmskyrkan, där kungen ligger begravd, ned till Kungsträdgården där han står staty. Arrangör var Alternativ för Sverige, som för tredje året i rad genomförde högtidlighållandet av kungens minne. AFS uppmärksammade även att det snart är EU-val. Partiledare Gustav Kasselstrand menade att AFS går i bräschen för en bredare Swexit-rörelse.

Socialdemokraternas internrapport – förstörde Sverige med massinvandring

Socialdemokraternas internrapport – förstörde Sverige med massinvandring

🟠 INRIKES I en internrapport har Socialdemokraterna kommit med svidande kritik mot sitt eget parti och de politiska beslut man tagit under decennier gällande massinvandringen. Man konstaterar att man totalt misslyckats med invandrings- och integrationspolitiken och att man gjort så av rädsla för att förknippas med Sverigedemokraterna. Men lösningen finns: Blanda ut svenskarna helt.

Medeltidsmuseet tvingades stänga den 5 november, trots protester. Foto: Wikimedia, Medeltidsmuseet.se

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Nyhetsdygnet

Överlevnadsguide med framåtanda

🟠 ”Vi är fiskar”, hävdar den här boken en bit in i texten. Detta gör mig häpen, jag har aldrig tänkt på det så förut! Det äkta paret Heather Heying och Bret Weinstein som skrivit den borde veta, de är ju ändå professorer i evolutionsbiologi, verksamma på en rad amerikanska universitet. Jägar- samlar-guiden till det tjugoförsta århundradet går igenom hur vi med våra urtidskroppar, ganska lika fiskars, och långsamt föränderliga psyken ska klara oss i den moderna världen. Boken är full inte bara med fakta utan också mycket åsikter, bland annat totalsågas PK-idéer som social justice warriors och postmodernism.

Stora visioner om en bättre värld

🟠 Världen är inte så hemsk som vi tror, den är mycket värre. Mot detta faktum använder vi alla förträngning, en psykologisk metod för att skydda oss mot rädsla, ångest, och förtvivlan. Men några människor vägrar förtränga och ger sig i kast med världens ondska och idioti, med total idealism och utopiska visioner om en bättre värld. Mikael Nordfors var en sådan person, som tyvärr dog en alldeles för tidig död vid 64 års ålder i augusti i år. Så denna recension av hans bok Demosokrati Spartacus 2.0, som utkom 2020, är både en recension och en hyllning till en äkta idealist som vågade drömma riktigt stort.

Andlighet, holistisk hälsa och öppna sinnen på Harmoni Expo

🟠 ANDLIGHET Harmoni Expo, eller ”Alternativa hälsomässan” som den ofta kal­las för av besökare, är Sveriges största mässa för kropp och själ. När den gick av stapeln fösta gången år 1996 hade den enbart 50 utställare, men har numera vuxit till att hysa hela 350 utställare, över 100 föredrag och workshops, samt tillhörande scenprogram. Dessutom hålls mässan numera två gånger per år, en helg per gång, traditionsenligt i Solnahallen i Stockholm.

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Den tjuvmjölkande haren

🟠 HISTORIA Inget djur var någonsin helt vanligt inom den svenska folktron och haren var inget undantag. Det finns sägner om en hare som är känd under namnen mjölkhare, trollhare, bjära, bara, bära och puke. Denna hare troddes trollkunniga använda som tjuvmjölkare. Bjäran kunde även se ut som ett nystan eller en katt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online
Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!

Senaste numret

NyT48web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.