TERRAFORMING har bara använts som begrepp i sci-fi och drömmar om hur mänskligheten ska kunna anpassa andra planeter till vår typ av liv, men nu pågår sådan terraforming av vår egen planet. Den brännande frågan är till vems gagn detta görs. Stillbild ur filmen Avatar

Dags att inse att vi är under attack

LEDARE.
Globalisterna tar till allt galnare metoder i sitt krig mot kol(dioxiden), vilket i praktiken är ett krig mot oss och allt kolbaserat liv på planeten. Ett krig baserat på en lögn om människoskapad global uppvärmning. Det finns dock en agenda bakom galenskapen, som nu börjar utkristallisera sig allt tydligare. I den finns ingen plats för egen bostad, bil, rörelsefrihet, en levande landsbygd, mänskliga fri- och rättigheter eller ens det naturliga kretsloppet.

Klimatkrisen är på riktigt, men inte som den framställs i systemmedia. I år har vi kunnat notera än värre extremväder och då inte minst, kyla, nederbörd och översvämningar. Dussintalet länder drabbas varje given dag av översvämningar, inklusive ökennationer och platser som inte upplevt det tidigare. Detta förbigås ofta med tystnad av systemmedia, om de inte hittar något sätt att bortförklara snö i öknen med global uppvärmning. Främst förtiger de dock orsaken till klimatförändringarna, trots att flera väl insatta forskare har gått ut med väl underbyggd information. De som följer Nya Tider har sett en rad artiklar som grundligt belyser detta.

Klimatförändringarna är inte bara mycket allvarliga, men också snabbt eskalerande på grund av förändrad solaktivitet och jordens drastiskt försvagade magnetfält. Vad som inte är på riktigt är att den rådande klimatkrisen kommer att leda till global uppvärmning och att den orsakas av oss människor. Detta trots att det finns tusentals ”vetenskapliga” rapporter, skapade av globalisterna genom ekonomiska incitament, vilka pekar ut oss och koldioxid som skyldiga.

Det finns samtidigt tusentals seriösa vetenskapliga rapporter som visar att solen är avgörande för klimatet och hundratals som visar att även jordens alltmer försvagade magnetfält spelar in.

Allmänheten får bara höra om de beställda rapporterna, där ”studier” och data väljs ut eller manipuleras för att få den slutsats globalisterna kräver, men aldrig de riktiga studier och data som visar att solen helt styr jordens klimat. Allmänheten får heller aldrig veta att dessa av globalisterna beställda ”vetenskapliga” rapporter aldrig tar solen eller magnetfältet i beaktande. Inte en enda gör det, vilket är avslöjande i sig. Samma gäller för deras datamodeller (gissningar). Det är som att tusentals gånger undersöka varför temperaturen ändras i en ugn, men varje gång utelämmna elen och de glödande värmeslingorna, medan handhavarens livsstil och dennes utandningsluft framställs som de drivande faktorerna. Så korkat är det, men många låter sig luras. Inte för att de är dumma, utan för att det politiska och mediala etablissemanget lurat och svikit dem.

Man kunde skratta åt lögnen, om den inte användes för att förstöra våra liv och vår framtid. Kriget mot kol(dioxiden), som detta har utvecklats till, är inget annat än ett krig mot oss och allt kolbaserat liv på planeten. Globalisterna går så långt att de nu även gått i krig mot naturen och därmed Gud själv.

Att hugga ned miljoner träd för att gräva ned dem är så bisarrt att man skulle kunna skratta åt det, om det inte vore för att det förstår både våra liv och planetens hela framtid.

Vi skriver i detta nummer om deras senaste livs- och naturfientliga galenskap, som också redan börjat genomföras, att bara i USA avverka tiotals miljoner hektar skog … och gräva ner den i marken. Ja, ni läste rätt. De kommer dessutom att uppmuntra bönder att sluta med spannmålsodling och djuruppfödning, så att de istället kan plantera träd på odlings- och betesmark. Träd som de sedan ska avverka och begrava. Givetvis kommer det att göras lika lönsamt som det idag har blivit olönsamt att producera mat. Inga växter, inga djur, ingen mat, inga människor … ingen koldioxid. Netto Noll ska vara klart senast 2050, har Bill Gates och andra miljardärer dikterat, utan att någon väljare eller ens regeringar har tillfrågats.

På kortare sikt kommer det att få virkespriserna att skjuta i höjden. Det är inte lika dramatisk för planeten men kanske mer kännbart för gemene man. Och det är inte bara virke som drabbas.

Kalkbrott runt om i världen har, som på en given signal, utsatts för stängningsförsök genom politiska beslut eller påtvingade nya höga avgifter som gör fortsatt verksamhet olönsam eller omöjlig. Ett exempel på detta är Cementas kalkbrott på Gotland, men det ser likadant ut över hela världen. Det har lett till kraftigt höjda priser på betong. Metallpriserna har också skjutit i höjden på grund av skenande energipriser, vilket lett till att armeringsjärn och andra vitala byggprodukter av metall blivit mycket dyrare. Människor som flyttat ut från städerna för att bli självförsörjande har därför ofta valt att bygga sina hus i trä. Årets bränder, inte minst i Nordamerika, har inte bara slukat tusentals sådana hem, utan försäkringskostnader har blivit så höga att folk inte längre har råd med premierna. Då hemförsäkring är ett krav för huslån, har redan i år tusentals människor tvingats överge sina hem.

Till det redan extremt kraftigt höjda kostnadsläget för byggande och boende ska dessutom nya krav på ”klimatsäkrade hus” läggas. Land efter land inför nu nya regler där husägare genom lagstiftning tvingas byta uppvärmningssystem, tilläggsisolera och renovera för hundra­tusentals kronor – och om de inte har råd måste de riva huset (se ”EU-förslag om tvångsrenoveringar kan leda till massflykt från landsbygden – Boverkets hårda kritik: Tvingar fram rivningar” i NyT v.39/2023). Till detta ska läggas kraftigt höjda fastighetsskatter, något som nu också sker som på en given signal världen över. I slutet av september höjde exempelvis Litauen sin fastighetsskatt med 6 500 procent! En katastrof för alla fastighets­ägare där. Sammantaget med ännu högre priser på virke kan det därför bli spiken i kistan för landsbygden, då det kommer att omöjliggöra för människor att bygga hus eller ens bo kvar på landet.

Att begrava miljontals träd i syrefria gropar, så att de inte ruttnar, innebär ett stort ingrepp i det naturliga kretsloppet, där multnande träd och växter skapar framtidens matgjordar. Denna typ av terraforming (på svenska jordformning) av vår planet är den senast kända av en mängd andra, som inkluderar allt från massavlivning av boskap och kolinfångning (CCS) till att spreja vår atmosfär för att ändra den (bilden) och blockera solen. Terraforming var fram till nyligen den hypotetiska processen att artificiellt modifiera atmosfären, temperaturen, topo­grafin eller ekologin på en planet. Nu är detta Science fiction-begrepp verklighet och allt fler börjar undra vad som egentligen pågår. Inte minst då alla påbjudna agendor för att ”rädda planeten” dikteras utan demokratisk process och alltid på bekostnad av mänskligt liv och aktivitet, där vi dessutom utmålas som fiender av de som förklarat krig mot kol(dioxiden) och därmed livet självt. Det är dags att vi börjar försvara oss, naturen och allt liv på denna vår planet!

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Kvinnlig omsorg har sin viktiga plats i samhället, men placerad på chefsbefattningar har den förvandlats till en maternalistisk omsorgsideologi som är skadlig för samhället, hävdar veckans debattör. Foto: Pixabay

Den destruktiva materna­listiska omsorgsideologin

🟠 DEBATT Daltande med brottslingar, kaos i skolan, ineffektivitet i förvaltningar och en allmänt överslätande attityd mot asocialt beteende är resultatet av en maternalistisk omsorgsideologi. Det menar veckans debattör, ekon. lic. Dan Ahlmark, som söker orsakerna till förfallet i snedrekryteringen av chefer där kön numera är viktigare än kompetens, och en övergripande socialistisk ideologi som omyndigförklarar medborgarna.

Nya Tider har under lång tid retat etablissemanget genom att rapportera utan politiskt korrekta skygglappar. Inte minst har vänstern varit upprörd över att presstödet gått till Sverigevänlig press. Nu försöker man sabotera genom att utan förvarning strypa stödet. Foto: Nya Tider

Staten fryser Nya Tiders presstöd

🟠 LEDARE Vi nåddes nyligen av chockbeskedet att inget presstöd kommer att betalas ut till någon presstödstidning från och med december och minst sex månader framåt. Riksdagen beslutade att ett övergångsstöd ska ges till tidningar som i flera år fått presstöd i syfte att underlätta övergången till det nya mediestödet, men nu visar det sig att detta inte kommer att betalas ut förrän tidigast i april nästa år. Det är förstås inte rimligt att ställa om så snabbt och det utgör därför ett stort hot mot alla mindre tidningar som förmedlar en för makten obekväm information.

Svenskt. IKEA betraktas som något av det svenskaste som finns, men finns det något särskilt svenskt sätt att bete sig på i IKEA:s matservering? Ja, menar veckans debattör, och kopplar ohyfsat beteende i det lilla till kriminalitet och gängbildning i det stora. Foto: Nya Tider

Tre unga araber på IKEA

🟠 DEBATT I Sverige frodas allt mer en inställning till att man kan och ska få igenom sin vilja genom hot och våld. Endast den egna gruppens värderingar gäller, inget annat respekteras. Det är ett beteende främmande för det svenska, men som är vanliga i totalitära samhällen utanför Europa. Vi känner nog alla igen detta uppförande i det lilla, som i hur man beter sig på en servering på IKEA. Veckans debattör, folksångaren Karl Mikael Larson, menar att fröet till de gängkriminellas värld finns i vilka rättesnören de får med sig hem­ifrån och vilken kultur de unga växer upp med.

Foto: Pixabay

Nya Tider blir ett magasin!

🟠 Nu gör vi slag i saken och förbättrar Nya Tider på det sätt som många läsare efterfrågat. Med detaljrik fotokvalitet och papper som inte gulnar lämnar Nya Tider tabloidformatet för att istället bli ett magasin i A4-format. På nätet fortsätter vi samtidigt med samma höga utgivningstakt av dagsaktuella nyheter.

Nyhetsdygnet

Ynglingakonungarna – myt eller verklighet?

🟠 Vår tidiga historia mer detaljerat än någonsin tidigare. Ynglingakonungarna är den tredje och sista boken i Magnus Stenlunds stora historieprojekt, En ny men gammal historia om Sverige. Den blev så omfattande att den fick delas upp i två band. Projektet inleddes med Blodet och jorden om stenåldern, där den nya genetiska arkeologin får stort utrymme. Sedan följde Svärdet och gudarna om bronsåldern, där metallerna och krigen, men också våra äldsta myter och gudar analyseras med nya metoder och många häpnadsväckande slutsatser som resultat. Det är praktfulla och unika böcker om Sveriges förhistoria som förtjänar sin plats i varje sann patriots bokhylla. För, som Stenlund frågar retoriskt, vem kan med rätta kal­la sig svensk utan att veta vad en svensk är?

Bok: Vietnamkriget i läsbar form

🟠 BOKRECENSION En gång i tiden utkämpades Vietnamkriget. Man tänker då i regel på USA:s inblandning i landet 1965–1973. Vi i västvärlden har alltid bombarderats med allehanda böcker och filmer om denna konflikt. Egentligen var det bara en begränsad konflikt i en avsides del av världen. Men ur USA:s perspektiv var det hela av enorm betydelse. Detta var dessutom det första krig man förlorade. Vietnamkrigets betydelse är överdriven men man kan ändå ha utbyte av att studera det. En ny­utgiven bok ger en osökt anledning till det.

Andlighet, holistisk hälsa och öppna sinnen på Harmoni Expo

🟠 ANDLIGHET Harmoni Expo, eller ”Alternativa hälsomässan” som den ofta kal­las för av besökare, är Sveriges största mässa för kropp och själ. När den gick av stapeln fösta gången år 1996 hade den enbart 50 utställare, men har numera vuxit till att hysa hela 350 utställare, över 100 föredrag och workshops, samt tillhörande scenprogram. Dessutom hålls mässan numera två gånger per år, en helg per gång, traditionsenligt i Solnahallen i Stockholm.

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Den tjuvmjölkande haren

🟠 HISTORIA Inget djur var någonsin helt vanligt inom den svenska folktron och haren var inget undantag. Det finns sägner om en hare som är känd under namnen mjölkhare, trollhare, bjära, bara, bära och puke. Denna hare troddes trollkunniga använda som tjuvmjölkare. Bjäran kunde även se ut som ett nystan eller en katt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online
Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.