Hundratusentals invandrare försörjs av en krympande andel av befolkningen som arbetar

Förr försörjde en lön två människor, men då visste man åtminstone vem den andra var. Så lyder ett skämt som troligen många har hört, men som inte desto mindre innehåller en stor portion sanning. Nyligen släppte Svenskt Näringsliv en rapport som visar att en stor andel av den arbetsföra befolkningen, 1,3 miljoner, blir försörjda genom andras skattepengar.

På grund av massinvandring sticker Sverige ut i Europa med en fortsatt hög arbetslöshet. 1,3 miljoner arbetsföra individer är varken självförsörjande eller studerande, och skillnaderna mellan invandrare och svenskar är gigantiska.

Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som publicerades den 19 feb­ruari. Man slår fast att i Sverige är bara 4 miljoner helt självförsörjande. Med andra ord står endast fyra av landets tio miljoner invånare för både sin egen och övriga samhällets försörjning.

Det visar sig att det framförallt handlar om invandrare från tredje världen som försörjs av staten och i förlängningen av de svenska skattebetalarna som bekostar kalaset. Svenskt Näringsliv kal­lar det för ett omfattande problem med ett ”växande utanförskap”.

Detta är inte något tillfälligt. 57 procent av individerna som inte var självförsörjande 2020 var inte heller självförsörjande under något av de fem åren dessförinnan. Det innebär att 700 000 personer under en sexårsperiod aldrig nådde upp till den inkomstnivå som krävs för att definieras som självförsörjande.

Men skillnaderna mellan invandrare och svenskar är gigantisk och förklarar varför Sverige har så hög arbetslöshet jämfört med övriga EU. Invandrare utgör nämligen 64 procent av de långtidsarbetslösa, trots att de endast utgör 25 procent av arbetskraften. Tittar man på specifika undergrupper sticker invandrare från Afrika och Mellanöstern ut. Endast 38 respektive 36 procent av invandrarna från Afrika och Mellanöstern var självförsörjande medan motsvarande andel bland de inrikes födda var 73 procent. Mer än hälften av invandrarna från Mellanöstern var efter 20 år i Sverige fortfarande inte självförsörjande.

Detta leder förstås till enorma kostnader för samhället. Svenskt Näringsliv har räknat ut att bara kostnaden i direkta transfereringar och uteblivna skatter uppgår till 270 miljarder kronor per år. Man jämför med rättsväsendet, som kostar 53 miljarder per år, och försvaret, som kostar 63 miljarder.

Precis som invandringskritiker påpekat i alla tider slår de fast att personer ”i utanförskap” urholkar välfärden och om de arbetade skulle det frigöra resurser för att exempelvis anställa nya undersköterskor, lärare och poliser.

Politiker ställer ibland den retoriska frågan varför Sverige har så hög arbetslöshet samtidigt som företagen skriker efter utbildad arbetskraft. Vi hade ju ”kompetensregnet” 2015 från Syrien och Afghanistan, för att inte glömma Somalia. Att det kanske trots allt inte var så många ingenjörer och läkare som kom skvallrade dåvarande statsminister Stefan Löfvens utspel om att man skulle hitta på ”enkla jobb”, som att häfta ihop papper. På så vis skulle Sverige få Europas lägsta arbetslöshet.

Det går dock inte att finta bort verkligheten med alla dessa fantasifyllda flumåtgärder. Nu ser vi svart på vitt att Sverige bara sjunker djupare i arbetslöshet och högre kostnader för medborgare som gör rätt för sig.

Ur rapporten ”Reformer för att få fler i arbete”, Svenskt Näringsliv, 19 februari 2023.

Enligt SCB och Eurostat har Sverige i dag EU:s femte högsta arbetslöshet. Totalt klassificeras omkring 400 000 personer i Sverige som arbetslösa. Men medan det i EU sedan 2016 skett en kraftigt minskning av antalet arbetslösa, från tio till sex procent fram till 2022, har arbetslösheten i Sverige inte alls minskat, utan legat kvar på sju procent.

Inte ens denna statistik säger dock hela sanningen. Det utgör bara toppen på isberget i det allt mer dysfunktionella Sverige. Det beror dels på att arbetslöshetsmåttet inte inkluderar dem som har gett upp sitt jobbsökande, dels att det räcker att jobba en timme under en vecka för att räknas som sysselsatt, vilket innebär att de som klassificeras som sysselsatta kan ha en mycket svag koppling till arbetsmarknaden.

Om man istället tittar på självförsörjningsgraden, vilket är ett mått på hur stor andel av de som är i arbetsför ålder som kan försörja sig själva genom arbete vid en viss given tidpunkt, får man fram andra och mer realistiska siffror, något som alltså Svenskt Näringsliv gjort.

Enligt rapporten är det främst i vissa grupper som självförsörjningsgraden är extremt låg, vilket som helhet drar ned dessa gruppers faktiska bidrag till den svenska allmännyttan. Till exempel var endast 38 respektive 36 procent av invandrarna från Afrika och Mellanöstern självförsörjande år 2016, medan motsvarande andel bland de inrikes födda var 73 procent.

Merparten (55 procent) av de som är födda i Mellanöstern och som bott i Sverige under 20 års tid var fortfarande inte klassificerade som självförsörjande.

Att allt större grupper i samhället, som dessutom ökar snabbt i antal på grund av den omfattande massinvandringen, inte är självförsörjande innebär gigantiska samhällsekonomiska kostnader.

Dessa bekostas dessutom primärt av en allt mer skattetyngd och krympande mängd arbetande svenskar.

Rapportförfattarna pekar på att det ofta inte finns något ekonomiskt incitament för att börja arbeta:

”Den disponibla inkomsten för en familj med två barn är oförändrad om en av föräldrarna slutar gå på bidrag för att börja arbeta till en ingångslön.”

De föreslår en politik som gör det mer lönsamt att arbeta. Men det är inte hela sanningen. Till Sverige kommer många som knappat kan läsa och skriva. Det är inte realistiskt att tro att dessa ska kunna hitta en anställning i ett modernt samhälle. Hela invandringspolitiken har varit ett enda stort haveri från första början.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

De brottsliga nätverken i Sverige

De brottsliga nätverken i Sverige

🟠 INRIKES Gängbrottligheten har fått mycket medial uppmärksamhet på sista tiden på grund av det eskalerande våldet, med spektakulära sprängningar och skottlossningar som ofta drabbar tredje man. Nya Tider har tidigare sammanfattat dessa konflikter från en rapport av researchföretaget Acta Publica. Nedan följer ytterligare en sammanfattning från samma rapport, denna gång med fokus på de invandrargrupperingar som ligger bakom dessa brott.

Läs även:

Du förtjänar sanningen

Du förtjänar sanningen

🟠 LEDARE Massmedier granskar inte längre makten. De är numera en integrerad del av etablissemanget och deras roll är inte längre nyhetsförmedling av sanningen utan att skapa och styra det politiska narrativet. Oavsett deras påstådda politiska olikheter har de enats och ställt sig på samma sida i de viktigaste av frågor.

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

🟠 OPINION: IURIE ROSCA Moldavien är trängt mellan öst och väst, Ryssland och Nato. När fronten i Ukraina flyttar sig västerut och ser ut att krackelera på allt fler ställen ser debattören Iurie Rosca ett hot mot att stridigheterna spiller över på hans eget land, Moldavien, där en del redan kontrolleras av ryska ”fredsbevarande” trupper. Men samtidigt är Putin överraskande undfallande i vissa frågor och har till och med lovat att inte angripa led¬ningen i Kiev. Varför? undrar Rosca, och menar att det finns starka kraf¬ter som tjänar på att kriget drar ut på tiden och till och med utvidgas.

Trollfabriker och medias trollsång

Trollfabriker och medias trollsång

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Det är bråda tider just nu. I massmediernas redaktioner springer journalister runt som yra höns och kacklar gemensamt: ”Trollfabrik, trollfabrik, trollfabrik.” Artikel efter artikel pumpas ut om det vagt definierade men påstått allt mer överhängande hotet mot samhället som Sverigedemokraterna menas utgöra. Men få verkar se var den verkliga trollsången kommer ifrån.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.