SEGRADE – OCH UTESLÖTS. Valet 1988 blev en dubbelseger för Sven-Olle Olsson. I folkomröstningen segrade nej-sidan med förkrossande majoritet: 67,5 procent röstade för flyktingstopp. I kommunalvalet ökade Centerpartiet från 30 till 45 procent, vilket innebar att Sjöbo var partiets starkaste kommun i landet. Två veckor senare uteslöts Sven-Olle av en enig partistyrelse. Stillbild: YouTube
SEGRADE – OCH UTESLÖTS. Valet 1988 blev en dubbelseger för Sven-Olle Olsson. I folkomröstningen segrade nej-sidan med förkrossande majoritet: 67,5 procent röstade för flyktingstopp. I kommunalvalet ökade Centerpartiet från 30 till 45 procent, vilket innebar att Sjöbo var partiets starkaste kommun i landet. Två veckor senare uteslöts Sven-Olle av en enig partistyrelse. Stillbild: YouTube

Sjöbo – ett demokratiskt föredöme? Del 2 av 2

Resultatet av folkomröstningen ritade om hela den politiska kartan.
Sven-Olle Olsson hade år 1987 med minsta möjliga marginal lyckats utlysa en folkomröstning mot flyktingmottagning. Det som formellt sett var en kommunal angelägenhet hamnade omedelbart i rikspolitikens centrum. Toppolitiker, myndighetsaktivister och massmedier kampanjade öppet mot nej-sidan, som vägrade att vika ned sig. Valdagen den 18 september 1988 blev en jordskredsseger för Sjöbocentern men innebar inget slut på den politiska striden. Resultatet fördömdes och tonades ned av etablissemanget. Men var Sjöbo verkligen så annorlunda mot övriga Sverige? Sven-Olle var övertygad om att sprängkraften i invandringsfrågan skulle bana väg för ett nytt parti i riksdagen. Detta är den andra och avslutande delen av Nya Tiders reportageserie om folkomröstningen i Sjöbo för 35 år sedan.

Del 1 >>

Sven-Olles nej-sida hade inför folkomröstningen inte bedrivit någon särskild kampanj, vilket hade lett till frustration hos den lokala ja-sidan. Med bara några veckor kvar till valdagen – som sammanföll med de allmänna valen den 18 september 1988 – valde till slut nej-sidan att ta fram eget kampanjmaterial.

Uteslutningen är ett pris jag varit medveten om att jag skulle kunna få betala. Det viktiga är att vi väckt en opinion mot den nuvarande flyktingpolitiken. Den opinionen är nu så stark att den kommer att rulla vidare av sig själv.
– Sven-Olle Olsson

Göran Englund, professor från Lunds universitet, erbjöd sig att hjälpa Sven-Olles nej-sida med fakta och argument. Han skrev ihop texten på skriv­maskin, vilken sedan trycktes upp i en åttasidig broschyr med enklast möjliga utformning. Inga bilder, ingen särskild design, bara enkel text. Kontrasten mot etablissemangets väloljade kampanjmaskineri kunde inte bli större. Nya Tider har som enda tidning lyckats ta del av broschyren i fysiskt exemplar. Rubriken lyder: ”SJÖBO – ETT DEMOKRATISKT FÖREDÖME”.

”Ett unikt tillfälle”

Redan i inledningen klargör författarna att makthavarna ”till varje pris velat stoppa en lokal folkomröstning, som skulle kunna ge ett vittnesbörd om hur svenska folket skulle ställa sig efter en fri och öppen debatt”. Efter det följer nio separata stycken:
• Svensk invandring i ett tjugoårsperspektiv
• Invandringens explosiva tillväxt
• I vad mån är invandrarna flyktingar?
• Lägerflyktingarna
• Kostnaden för invandrarna
• En orimlig fördelning
• Invandrare, arbeten och bostäder
• Varför behövs ett NEJ i Sjöbo?
• Ett unikt tillfälle

Sjöbo – Ett demokratiskt föredöme var det enda kampanjmaterial som nej-sidan delade ut. Den var mycket enkelt utformad, men innehöll slagkraftiga argument. En total motsats till ja-sidans glättiga propaganda. Foto: Nya Tider
Sjöbo – Ett demokratiskt föredöme var det enda kampanjmaterial som nej-sidan delade ut. Den var mycket enkelt utformad, men innehöll slagkraftiga argument. En total motsats till ja-sidans glättiga propaganda. Foto: Nya Tider

Det sista kapitlet är kort och lyder så här:
”Folkomröstningen i Sjöbo är ett unikt tillfälle. Ett nej till den nuvarande flyktingpolitiken är inte bara en protest mot en helt oförsvarlig fördelning av svenska skattemedel. Det blir även en viktig demokratisk demonstration. Det behövs nämligen en påminnelse till våra makthavare om att de inte ens med massmediernas hjälp alltid kan vara säkra på att kunna trycka ned en folklig opinion”.

Skriften anges som utgiven i augusti 1988 av de två författarna. Därefter följer:
”Centerns kommunorganisation i Sjöbo har tagit del av innehållet i denna skrift och stöder den framförda kritiken av nuvarande flyktingpolitik”.

Mottagaren av skriften uppmanas spara den: ”Var och en kan då själv jämföra vad vi skrivit med vad massmedia kommer att påstå om innehållet”.

Varnade för att svenska folket blir en minoritet

Skriften chockade Sven-Olles motståndare. Det blev nu klart att argumenten mot invandringen var större än de rent ekonomiska. I skriften argumenteras:
”Flyktingpolitiken är inte endast en fråga om resursfördelning bland världens flyktingar. Den ställer även svenskarna som folk inför ett av de största problem som någonsin uppkommit. Under bara några decennier förvandlas ett homogent folk till ett mångnationellt. Detta kommer att – liksom i många andra länder – föra med sig stora problem. Detta gäller inte bara för oss själva utan i än högre grad för kommande generationer (…) Det står således klart att en flyktingpolitik enligt nuvarande riktlinjer inte är möjlig utan att svenska folket i ett längre perspektiv självt försätter sig i minoritet.”

– Den gav en idémässig grund till främlingsmotståndet, som man väl hade hoppats skulle ha försvunnit ur det svenska samhället. Det här var en kvarleva från 30-talet, beskrev Center­ledaren Olof Johansson broschyren i en SR-dokumentär 2010.

Många S-väljare röstade nej. Året efter folkomröstningen presenterade forskaren Björn Fryklund en valanalys som visade att Sven-Olle hade fått massivt stöd även från andra partiers väljare, i synnerhet socialdemokrater. Foto: Nya Tider
Många S-väljare röstade nej. Året efter folkomröstningen presenterade forskaren Björn Fryklund en valanalys som visade att Sven-Olle hade fått massivt stöd även från andra partiers väljare, i synnerhet socialdemokrater. Foto: Nya Tider

 

Nej-kampanjen delade ut broschyren tillsammans med en nej-valsedel till alla hushåll i Sjöbo.

Elva dagar före valet slog plötsligt en bomb ned.

Samtliga svenska medier hade notoriskt nagelfarit nej-sidans företrädare, och kunde nu visa att författaren Göran Englund var aktiv i Nysvenska rörelsen, som kal­la­des ”högerextrem” och ”fascistisk” (själva angav de sin ideologi som ”nysvenskhet”).

Det här var precis vad ja-sidan behövde: en officiell koppling mellan nej-sidans högsta företrädare till den så kal­la­de högerextremismen. Centerpartiet nationellt hoppades att opinionen skulle vända.
– Vi vill inte ha några bruna löss i vår gröna fana! fräste Olof Johansson, som sa att det ”finns inga förmildrande omständigheter”.

INVANDRARMINISTER Maj-Lis Lööw beklagade att social­demokratiska väljare röstat invandringskritiskt och vägrade lyssna på signalen. Hon menade att man ”ska vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser”. Foto: Nya Tider
INVANDRARMINISTER Maj-Lis Lööw beklagade att social­demokratiska väljare röstat invandringskritiskt och vägrade lyssna på signalen. Hon menade att man ”ska vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser”. Foto: Nya Tider

 

Sven-Olle Olsson valde sin vana trogen att inte backa. Det visade sig dessutom att Englund berättat för Olsson att han var med i Nysvenska rörelsen.
– Ja, det fick jag veta den 29 augusti men då var broschyren redan tryckt, sa Sven-Olle som fortsatte att dela ut broschyren fram till valdagen.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Folkomröstningen i Sjöbo var den enda gången som svenskarna faktiskt fick tycka till om massinvandringen, och det blev ett rungande NEJ. Sedan dess har det mångkulturella projektet rullat på – uppenbart mot befolkningens vilja – men någon mer folkomröstning har etablissemanget inte tillåtit. Sven-Olle förutsåg dock att den folkliga opinionen inte skulle låta sig tystas och att det en dag skulle resultera i ett invandringskritiskt parti i riksdagen. Foto: Nya Tider

Folkomröstningen 1988 i Sjöbo förklarar varför allt blev som det blev i Sverige

🟠 I år är det 35 år sedan folkomröstningen i Sjöbo ägde rum. Nya Tider har som enda tidning valt att uppmärksamma denna spektakulära händelse i svensk politik genom en reportageserie om två delar. Tack vare tillgång till unik information i form av nyhetsartiklar och kampanjmaterial, intervjuer med personer som var med, och en gedigen genomgång av dokumentärer, har vi kunnat gå på djupet på ett sätt som ingen annan tidning i Sverige gjort. Vi har i kronologisk ordning lyckats redogöra för vad det var som egentligen hände, och varför – från 1980-talets mitt, till 1987–1988 då folkomröstningen skakade om hela Sverige, och så fortsättningen som sträcker sig över hela 1990-talet och in i våra dagar.

SVEN-OLLE OLSSON genomdrev år 1988 den folkomröstning som enligt etablissemanget inte fick hållas: folkomröstning om invandringen. Dåvarande Invandrarverket försökte muta Sjöbo med att de kunde få en invandringspaus i ett antal år, Centerns partiledning försökte ömsom förmana, ömsom hota med uteslutning, men inget hjälpte – Sven-Olle ville att folket skulle få säga sitt.

Sjöbo – ett demokratiskt föredöme? Del 1 av 2

🟠 35 år sedan Sveriges enda folkomröstning om flyktingmottagande. Sven-Olle Olsson genomdrev år 1988 den folkomröstning som enligt etablissemanget inte fick hållas: folk­omröstning om invandringen. Dåvarande Invandrarverket försökte muta Sjöbo med att de kunde få en invandringspaus i ett antal år, Centerns partiledning försökte ömsom förmana, ömsom hota med uteslutning, men inget hjälpte – Sven-Olle ville att folket skulle få säga sitt. Nya Tider har lyckats få tag på unikt, tidigare opublicerat material och intervjuer om den historiska folkomröstningen och Sven-Olle Olssons kamp.

Läs även:

Cirka 80 nationalister trotsade vädrets makter och samlades på Riddarholmen för att tåga mot Kungsträdgården. Foto: Privat

Fackeltåg i snö och kyla på Karl XII:s dödsdag

🟠 INRIKES På Karl XII:s dödsdag den 30 november tågade ett åttiotal nationalister från Riddarholmskyrkan, där kungen ligger begravd, ned till Kungsträdgården där han står staty. Arrangör var Alternativ för Sverige, som för tredje året i rad genomförde högtidlighållandet av kungens minne. AFS uppmärksammade även att det snart är EU-val. Partiledare Gustav Kasselstrand menade att AFS går i bräschen för en bredare Swexit-rörelse.

Socialdemokraternas internrapport – förstörde Sverige med massinvandring

Socialdemokraternas internrapport – förstörde Sverige med massinvandring

🟠 INRIKES I en internrapport har Socialdemokraterna kommit med svidande kritik mot sitt eget parti och de politiska beslut man tagit under decennier gällande massinvandringen. Man konstaterar att man totalt misslyckats med invandrings- och integrationspolitiken och att man gjort så av rädsla för att förknippas med Sverigedemokraterna. Men lösningen finns: Blanda ut svenskarna helt.

Medeltidsmuseet tvingades stänga den 5 november, trots protester. Foto: Wikimedia, Medeltidsmuseet.se

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Nyhetsdygnet

Överlevnadsguide med framåtanda

🟠 ”Vi är fiskar”, hävdar den här boken en bit in i texten. Detta gör mig häpen, jag har aldrig tänkt på det så förut! Det äkta paret Heather Heying och Bret Weinstein som skrivit den borde veta, de är ju ändå professorer i evolutionsbiologi, verksamma på en rad amerikanska universitet. Jägar- samlar-guiden till det tjugoförsta århundradet går igenom hur vi med våra urtidskroppar, ganska lika fiskars, och långsamt föränderliga psyken ska klara oss i den moderna världen. Boken är full inte bara med fakta utan också mycket åsikter, bland annat totalsågas PK-idéer som social justice warriors och postmodernism.

Stora visioner om en bättre värld

🟠 Världen är inte så hemsk som vi tror, den är mycket värre. Mot detta faktum använder vi alla förträngning, en psykologisk metod för att skydda oss mot rädsla, ångest, och förtvivlan. Men några människor vägrar förtränga och ger sig i kast med världens ondska och idioti, med total idealism och utopiska visioner om en bättre värld. Mikael Nordfors var en sådan person, som tyvärr dog en alldeles för tidig död vid 64 års ålder i augusti i år. Så denna recension av hans bok Demosokrati Spartacus 2.0, som utkom 2020, är både en recension och en hyllning till en äkta idealist som vågade drömma riktigt stort.

Andlighet, holistisk hälsa och öppna sinnen på Harmoni Expo

🟠 ANDLIGHET Harmoni Expo, eller ”Alternativa hälsomässan” som den ofta kal­las för av besökare, är Sveriges största mässa för kropp och själ. När den gick av stapeln fösta gången år 1996 hade den enbart 50 utställare, men har numera vuxit till att hysa hela 350 utställare, över 100 föredrag och workshops, samt tillhörande scenprogram. Dessutom hålls mässan numera två gånger per år, en helg per gång, traditionsenligt i Solnahallen i Stockholm.

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Den tjuvmjölkande haren

🟠 HISTORIA Inget djur var någonsin helt vanligt inom den svenska folktron och haren var inget undantag. Det finns sägner om en hare som är känd under namnen mjölkhare, trollhare, bjära, bara, bära och puke. Denna hare troddes trollkunniga använda som tjuvmjölkare. Bjäran kunde även se ut som ett nystan eller en katt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online
Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!

Senaste numret

NyT48web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.