SEGRADE – OCH UTESLÖTS. Valet 1988 blev en dubbelseger för Sven-Olle Olsson. I folkomröstningen segrade nej-sidan med förkrossande majoritet: 67,5 procent röstade för flyktingstopp. I kommunalvalet ökade Centerpartiet från 30 till 45 procent, vilket innebar att Sjöbo var partiets starkaste kommun i landet. Två veckor senare uteslöts Sven-Olle av en enig partistyrelse. Stillbild: YouTube
SEGRADE – OCH UTESLÖTS. Valet 1988 blev en dubbelseger för Sven-Olle Olsson. I folkomröstningen segrade nej-sidan med förkrossande majoritet: 67,5 procent röstade för flyktingstopp. I kommunalvalet ökade Centerpartiet från 30 till 45 procent, vilket innebar att Sjöbo var partiets starkaste kommun i landet. Två veckor senare uteslöts Sven-Olle av en enig partistyrelse. Stillbild: YouTube

Sjöbo – ett demokratiskt föredöme? Del 2 av 2

Resultatet av folkomröstningen ritade om hela den politiska kartan.
Sven-Olle Olsson hade år 1987 med minsta möjliga marginal lyckats utlysa en folkomröstning mot flyktingmottagning. Det som formellt sett var en kommunal angelägenhet hamnade omedelbart i rikspolitikens centrum. Toppolitiker, myndighetsaktivister och massmedier kampanjade öppet mot nej-sidan, som vägrade att vika ned sig. Valdagen den 18 september 1988 blev en jordskredsseger för Sjöbocentern men innebar inget slut på den politiska striden. Resultatet fördömdes och tonades ned av etablissemanget. Men var Sjöbo verkligen så annorlunda mot övriga Sverige? Sven-Olle var övertygad om att sprängkraften i invandringsfrågan skulle bana väg för ett nytt parti i riksdagen. Detta är den andra och avslutande delen av Nya Tiders reportageserie om folkomröstningen i Sjöbo för 35 år sedan.

Del 1 >>

Sven-Olles nej-sida hade inför folkomröstningen inte bedrivit någon särskild kampanj, vilket hade lett till frustration hos den lokala ja-sidan. Med bara några veckor kvar till valdagen – som sammanföll med de allmänna valen den 18 september 1988 – valde till slut nej-sidan att ta fram eget kampanjmaterial.

Uteslutningen är ett pris jag varit medveten om att jag skulle kunna få betala. Det viktiga är att vi väckt en opinion mot den nuvarande flyktingpolitiken. Den opinionen är nu så stark att den kommer att rulla vidare av sig själv.
– Sven-Olle Olsson

Göran Englund, professor från Lunds universitet, erbjöd sig att hjälpa Sven-Olles nej-sida med fakta och argument. Han skrev ihop texten på skriv­maskin, vilken sedan trycktes upp i en åttasidig broschyr med enklast möjliga utformning. Inga bilder, ingen särskild design, bara enkel text. Kontrasten mot etablissemangets väloljade kampanjmaskineri kunde inte bli större. Nya Tider har som enda tidning lyckats ta del av broschyren i fysiskt exemplar. Rubriken lyder: ”SJÖBO – ETT DEMOKRATISKT FÖREDÖME”.

”Ett unikt tillfälle”

Redan i inledningen klargör författarna att makthavarna ”till varje pris velat stoppa en lokal folkomröstning, som skulle kunna ge ett vittnesbörd om hur svenska folket skulle ställa sig efter en fri och öppen debatt”. Efter det följer nio separata stycken:
• Svensk invandring i ett tjugoårsperspektiv
• Invandringens explosiva tillväxt
• I vad mån är invandrarna flyktingar?
• Lägerflyktingarna
• Kostnaden för invandrarna
• En orimlig fördelning
• Invandrare, arbeten och bostäder
• Varför behövs ett NEJ i Sjöbo?
• Ett unikt tillfälle

Sjöbo – Ett demokratiskt föredöme var det enda kampanjmaterial som nej-sidan delade ut. Den var mycket enkelt utformad, men innehöll slagkraftiga argument. En total motsats till ja-sidans glättiga propaganda. Foto: Nya Tider
Sjöbo – Ett demokratiskt föredöme var det enda kampanjmaterial som nej-sidan delade ut. Den var mycket enkelt utformad, men innehöll slagkraftiga argument. En total motsats till ja-sidans glättiga propaganda. Foto: Nya Tider

Det sista kapitlet är kort och lyder så här:
”Folkomröstningen i Sjöbo är ett unikt tillfälle. Ett nej till den nuvarande flyktingpolitiken är inte bara en protest mot en helt oförsvarlig fördelning av svenska skattemedel. Det blir även en viktig demokratisk demonstration. Det behövs nämligen en påminnelse till våra makthavare om att de inte ens med massmediernas hjälp alltid kan vara säkra på att kunna trycka ned en folklig opinion”.

Skriften anges som utgiven i augusti 1988 av de två författarna. Därefter följer:
”Centerns kommunorganisation i Sjöbo har tagit del av innehållet i denna skrift och stöder den framförda kritiken av nuvarande flyktingpolitik”.

Mottagaren av skriften uppmanas spara den: ”Var och en kan då själv jämföra vad vi skrivit med vad massmedia kommer att påstå om innehållet”.

Varnade för att svenska folket blir en minoritet

Skriften chockade Sven-Olles motståndare. Det blev nu klart att argumenten mot invandringen var större än de rent ekonomiska. I skriften argumenteras:
”Flyktingpolitiken är inte endast en fråga om resursfördelning bland världens flyktingar. Den ställer även svenskarna som folk inför ett av de största problem som någonsin uppkommit. Under bara några decennier förvandlas ett homogent folk till ett mångnationellt. Detta kommer att – liksom i många andra länder – föra med sig stora problem. Detta gäller inte bara för oss själva utan i än högre grad för kommande generationer (…) Det står således klart att en flyktingpolitik enligt nuvarande riktlinjer inte är möjlig utan att svenska folket i ett längre perspektiv självt försätter sig i minoritet.”

– Den gav en idémässig grund till främlingsmotståndet, som man väl hade hoppats skulle ha försvunnit ur det svenska samhället. Det här var en kvarleva från 30-talet, beskrev Center­ledaren Olof Johansson broschyren i en SR-dokumentär 2010.

Många S-väljare röstade nej. Året efter folkomröstningen presenterade forskaren Björn Fryklund en valanalys som visade att Sven-Olle hade fått massivt stöd även från andra partiers väljare, i synnerhet socialdemokrater. Foto: Nya Tider
Många S-väljare röstade nej. Året efter folkomröstningen presenterade forskaren Björn Fryklund en valanalys som visade att Sven-Olle hade fått massivt stöd även från andra partiers väljare, i synnerhet socialdemokrater. Foto: Nya Tider

 

Nej-kampanjen delade ut broschyren tillsammans med en nej-valsedel till alla hushåll i Sjöbo.

Elva dagar före valet slog plötsligt en bomb ned.

Samtliga svenska medier hade notoriskt nagelfarit nej-sidans företrädare, och kunde nu visa att författaren Göran Englund var aktiv i Nysvenska rörelsen, som kal­la­des ”högerextrem” och ”fascistisk” (själva angav de sin ideologi som ”nysvenskhet”).

Det här var precis vad ja-sidan behövde: en officiell koppling mellan nej-sidans högsta företrädare till den så kal­la­de högerextremismen. Centerpartiet nationellt hoppades att opinionen skulle vända.
– Vi vill inte ha några bruna löss i vår gröna fana! fräste Olof Johansson, som sa att det ”finns inga förmildrande omständigheter”.

INVANDRARMINISTER Maj-Lis Lööw beklagade att social­demokratiska väljare röstat invandringskritiskt och vägrade lyssna på signalen. Hon menade att man ”ska vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser”. Foto: Nya Tider
INVANDRARMINISTER Maj-Lis Lööw beklagade att social­demokratiska väljare röstat invandringskritiskt och vägrade lyssna på signalen. Hon menade att man ”ska vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser”. Foto: Nya Tider

 

Sven-Olle Olsson valde sin vana trogen att inte backa. Det visade sig dessutom att Englund berättat för Olsson att han var med i Nysvenska rörelsen.
– Ja, det fick jag veta den 29 augusti men då var broschyren redan tryckt, sa Sven-Olle som fortsatte att dela ut broschyren fram till valdagen.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Folkomröstningen i Sjöbo var den enda gången som svenskarna faktiskt fick tycka till om massinvandringen, och det blev ett rungande NEJ. Sedan dess har det mångkulturella projektet rullat på – uppenbart mot befolkningens vilja – men någon mer folkomröstning har etablissemanget inte tillåtit. Sven-Olle förutsåg dock att den folkliga opinionen inte skulle låta sig tystas och att det en dag skulle resultera i ett invandringskritiskt parti i riksdagen. Foto: Nya Tider

Folkomröstningen 1988 i Sjöbo förklarar varför allt blev som det blev i Sverige

🟠 I år är det 35 år sedan folkomröstningen i Sjöbo ägde rum. Nya Tider har som enda tidning valt att uppmärksamma denna spektakulära händelse i svensk politik genom en reportageserie om två delar. Tack vare tillgång till unik information i form av nyhetsartiklar och kampanjmaterial, intervjuer med personer som var med, och en gedigen genomgång av dokumentärer, har vi kunnat gå på djupet på ett sätt som ingen annan tidning i Sverige gjort. Vi har i kronologisk ordning lyckats redogöra för vad det var som egentligen hände, och varför – från 1980-talets mitt, till 1987–1988 då folkomröstningen skakade om hela Sverige, och så fortsättningen som sträcker sig över hela 1990-talet och in i våra dagar.

SVEN-OLLE OLSSON genomdrev år 1988 den folkomröstning som enligt etablissemanget inte fick hållas: folkomröstning om invandringen. Dåvarande Invandrarverket försökte muta Sjöbo med att de kunde få en invandringspaus i ett antal år, Centerns partiledning försökte ömsom förmana, ömsom hota med uteslutning, men inget hjälpte – Sven-Olle ville att folket skulle få säga sitt.

Sjöbo – ett demokratiskt föredöme? Del 1 av 2

🟠 35 år sedan Sveriges enda folkomröstning om flyktingmottagande. Sven-Olle Olsson genomdrev år 1988 den folkomröstning som enligt etablissemanget inte fick hållas: folk­omröstning om invandringen. Dåvarande Invandrarverket försökte muta Sjöbo med att de kunde få en invandringspaus i ett antal år, Centerns partiledning försökte ömsom förmana, ömsom hota med uteslutning, men inget hjälpte – Sven-Olle ville att folket skulle få säga sitt. Nya Tider har lyckats få tag på unikt, tidigare opublicerat material och intervjuer om den historiska folkomröstningen och Sven-Olle Olssons kamp.

Läs även:

Personer med utländsk bakgrund mer utsatta för brott än svenskar?

Personer med utländsk bakgrund mer utsatta för brott än svenskar?

🟠 INRIKES Personer med utländsk bakgrund uppger högre nivåer av självrapporterad utsatthet för brott, och känner oftare otrygghet och oro för att utsättas för brott, jämfört med personer med svensk bakgrund, rapporterar Brå. Utsattheten och oron skiljer sig dessutom mycket utifrån vilken del av världen man har sin bakgrund i, på samma sätt som utlänningars brottslighet skiljer sig åt beroende på ursprung.

Den mångtydiga huvudbonaden

Den mångtydiga huvudbonaden

🟠 HISTORIA Hatten har länge varit en del av klädedräktens långa historia. Den har använts för att skydda huvudet mot regn, kyla, vind och stark sol, men det har inte alltid varit dess enda funktion. Den har även fungerat som statusmarkör samt som ett sätt att uttrycka en viss ståndpunkt.

Ny budgetram: 75 miljarder kronor i militärt stöd till Ukraina

Ny budgetram: 75 miljarder kronor i militärt stöd till Ukraina

🟠 INRIKES Regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, är överens om att införa en budgetram för det militära stödet till Ukraina över de närmsta tre åren. Sverige kommer att skicka 25 miljarder kronor årligen mellan 2024 och 2026, enligt det nya beslutet. Beslutet innebär i stort en fördubbling av det svenska stödet till Ukraina framöver.

Där kungen valdes

Där kungen valdes

🟠 HISTORIA På Mora äng, som ligger söder om Uppsala, låg en gång i tiden en samling stenar. Dessa är kända som Mora stenar. Vid dessa stenar har åtta kungar blivit valda i samband med ting.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Kriget i Ukraina: Med skygglappar för de större perspektiven

🟠 BOKRECENSION Nu har Ukrainakriget rasat i mer än två år, och det har börjat komma böcker som går på djupet och försöker skildra och förklara detta krig. Vi har valt att titta närmare på en sådan, som kommit ut på ett stort förlag och är lätt tillgänglig i bokhandeln. Det är en bok av en ukrainsk-amerikansk historiker, Serhii Plokhy. Denne för fram långa, på historien baserade resonemang, om kriget och dess orsaker. Vi på Nya Tider kommer säkert att återkomma med recensioner av fler böcker om kriget, som kanske ser det ur någon annan vinkel och med annat fokus. Men vi börjar med denna bok.

Är Hasse Alfredson passé?

🟠 BOKRECENSION Humor åldras snabbt. Kan det finnas intresse för en svensk humorist som hade sin höjdpunkt på 60- och 70-talet? På sätt och vis gör det nog det. Om mannen ifråga heter Hans Alfredson. Han hade en bred begåvning. Han skrev böcker, gjorde film och revy, han kunde även teckna och sjunga någorlunda. Så en ny biografi över Alfredsons liv och gärning har sitt existensberättigande. Den fyller ett tomrum. Man kan säga att den, förutom själva personporträttet, liksom i förbigående tecknar en bild av den senare delen av det svenska 1900-talet.

Hur konsten att förutsäga solförmörkelser blev en exakt vetenskap

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ingen vaken person har kunnat missa att USA nyligen hade en spektakulär solförmörkelse, något som har fått stor medial uppmärksamhet innan, under och efter. Tidsschemat för den totala förmörkelsen den 8 april 2024 var beräknad till sekunden, detta tusentals år efter att skrämda människor först började försöka förutse dessa kosmiska händelser.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Den mångtydiga huvudbonaden

🟠 HISTORIA Hatten har länge varit en del av klädedräktens långa historia. Den har använts för att skydda huvudet mot regn, kyla, vind och stark sol, men det har inte alltid varit dess enda funktion. Den har även fungerat som statusmarkör samt som ett sätt att uttrycka en viss ståndpunkt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.