Sveriges hemliga påverkans­operationer i andra länder

Att Sverige har världens högsta bistånd per capita är känt sedan länge. Så har det förblivit även efter den borgerliga valsegern. Ofta diskuteras biståndet – både av dess anhängare och kritiker – utifrån perspektivet att syftet är att bekämpa fattigdom. Men en mindre känd del av biståndet handlar inte om detta, utan om att bedriva politisk påverkan i andra länder. I veckans nummer har vi granskat hur Sverigedemokraterna nu gett sig in i biståndsbranschen på samma sätt som övriga sju riksdagspartier.

Omkring 100 miljoner kronor betalas varje år ut till riksdagspartiernas egna biståndsorganisationer, med villkoret att pengarna används på ett sätt som uppfyller regeringens strategi. Officiellt kal­las denna del av biståndet ”särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer”. Det låter inte så farligt, men verkligheten är något helt annat.

När Nya Tider begärde ut alla årsredovisningar för partiernas olika biståndsorganisationer, fick vi tillbaka dokument som alla innehöll information som censurerats av tjänstemännen på Sida. De hade för hand strukit över information i de tusentals sidorna – information som vi och allmänheten tydligen inte har någon rätt att ta del av.

Sveriges regering betalar de svenska riksdagspartierna för att utföra politiska påverkansoperationer i andra länder. Metoden sker genom att partierna finansierar likasinnade organisationer och partier. De startar tankesmedjor, lokalavdelningar och utbildar politiska kandidater.

I Sverige uppmanas vi att se upp med påverkansoperationer från främmande makt, men vad gör svenska staten själv?

Målet är att påverka landets politik i en viss riktning. Att USA ägnat sig åt detta i årtionden är inget nytt, men att Sverige gör det har gått under radarn.

Att verksamheten maskas, i det påstått ”öppna” landet Sverige, är förstås för att verksamheten är olaglig i flera mottagarländer. Det kan man förstå. Hur hade vi reagerat i Sverige om samma länder pumpat in pengar med syfte att tvinga fram ett regimskifte eller få in ett nytt parti i riksdagen – utifrån en strategi som satts upp av hemlandets regering?

Vän av ordning invänder förstås att politiker i Sverige och många andra länder redan ingår i globalistiska nätverk som Bilderberggruppen och World Economic Forum. Vi återkommer snart med en utförlig rapport om årets Bilderbergmöte som i skrivande stund pågår i Lissabon. Men att svenska staten satsar miljoner av svenska skattebetalares pengar för att påverka den politiska processen i andra länder är dock mindre känt för de flesta.

Sida skulle säkert argumentera för att de länder man satsar pengar i är odemokratiska, rentav diktaturer, och kanske även ses som ett hot mot Sverige. Men att pumpa in pengar i en opposition i ofria stater är att göra dem en rejäl björntjänst. Det undergräver oppositionens förtroende hos den egna befolkningen. Vem litar på en politiker som finansieras av en främmande stat?

Sverige skulle tjäna på att överge rollen som moralisk stormakt, och inse att alla problem i världen inte är våra. Vi ska inte uppfostra andra länder. Vi har nog med problem i vårt eget land att ta tag i.

Därför är det olyckligt att nu även Sverigedemokraterna tar rygg på de and­ra partierna och startar biståndsverksamhet för svenska skattepengar. Partiets ansökan är häpnadsväckande läsning.

Det varnar för att kriget i Ukraina kommer att få länder att skydda sina egna intressen och sin ekonomi, som om det vore något dåligt. Det varnar för ”patriarkala könsstrukturer” på Balkan som partiet nu vill ”utrota”. ”Extrem etnonationalism” ska ersättas av respekt för mångfald.

SD oroar sig vidare för att Balkanländerna kanske inte släpps in i EU, vilket vore en ”katastrof”. Med hjälp av bistånd som ska utbilda politiker i landet vill man nu styra länderna in på en ”euro-atlantisk väg”. Varför skulle de välja en väg dominerad av Nato och USA, med tanke på att detta imperium idag är på nedgång medan Kina och övriga BRICS-länder blir allt starkare?

Här är det också värt att nämna att partiet i senaste EU-valet kampanjade mot en utvidgning av EU, och särskilt namngav Balkanländerna som problematiska på grund av korruption och fattigdom som innebär en högre EU-nota för Sverige. Men nu har partiet svängt och vill vara en aktiv part för att utvidga EU just till denna Europas mest instabila region. Ibland är det svårt att hänga med i de tvära kasten i svensk politik!

En sak som jag reagerade på när jag läste Sidas redovisning av hur svenska skattepengar ska användas, är att det inte längre handlar bara om svält och demokrati, de klassiska biståndsfrågorna. Nu är det mycket fokus på att få de länder där de svenska skattepengarna satsas att genomföra Agenda 2030 och de ”globala målen för hållbar utveckling”. Pinsamt naivt skriver Sida på sin hemsida att ”klimatkrisen ska vara löst och fred och rättvisa ska råda” år 2030. Tillåt mig tvivla.

Nu ska den nya borgerliga regeringen ändra lite i strategin för parti­biståndet. Några större ändringar är inte att vänta. Räkna med att Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris står kvar som grunder för verksamheten.

En bättre väg framåt hade varit att helt avveckla partibiståndet, och verka för fungerande – och öppna – relationer även med länder som valt en helt annan politisk väg än Sverige och Västeuropa. Kan motståndet mot att peta i parti­biståndet möjligen även bero på att det används för att finansiera kontorslokaler och anställningar för partiernas biståndsarbetare i Stockholms innerstad? Eller är det globalistiskt inflytande?

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

SD ansöker om biståndsmiljoner – vill bryta de ”patriarkala könsnormerna” på Balkan

SD ansöker om biståndsmiljoner – vill bryta de ”patriarkala könsnormerna” på Balkan

🟠 Sverigedemokraterna ger sig in i biståndsbranschen. Genom sin egen biståndsorganisation, Hepatica, har partiet ansökt om biståndspengar av Sida. Pengarna ska användas för påverkansoperationer i andra länder, officiellt kal­lat ”särskilt demokratistöd”. Nya Tider har som första tidning granskat partiets ansökan, och kan avslöja att verksamheten är tänkt att bedrivas mot fem länder på Balkan. SD oroar sig för att regionen ”domineras av patriarkala könsnormer” och ”extrem etnonationalism”. Nu vill man ”utrota könsstereotyperna” och ”öka respekten för mångfald” – genom att finansiera politiska möten. Dessutom vill man stödja ländernas ”euro-atlantiska väg” med målet att de ska godkännas som EU-medlemmar. ”Som ett av de största partierna i Sverige finns det inget viktigare för oss än att stödja arbetet för ökad demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver SD. Sida meddelar dock till Nya Tider att ansökan avslagits då den inte uppfyller kraven.

Inflation och hot om matbrist – då ökar Sverige biståndet

Inflation och hot om matbrist – då ökar Sverige biståndet

🟠 INRIKES Samtidigt som svenskars vardag blir allt dyrare med ökade bränsle-, el- , mat- och bostadskostnader väljer regeringen att öka Sveriges bistånd till andra länder i form av det direkta humanitära stödet. Ukraina får till exempel 315 miljoner kronor men trots de stora behoven på grund av en pågående invasion får Ukraina inte mycket mer än andra länder. Etiopien får 302 miljoner, Syrien 285 miljoner och Afghanistan 245 miljoner kronor. Bland mottagarländerna för ekonomiskt stöd från Sida under 2022 återfinns även länder som Ryssland och Nordkorea.

Läs även:

Energipolitiken och globalisternas verkliga mål

Energipolitiken och globalisternas verkliga mål

🟠 DEBATT. I FN:s Agenda 2030, som Sveriges regering aktivt arbetar för att uppfylla, uppställs mål som gäller ett stort antal samhällsområden. Man har beträffande dessa formulerat 17 mål av typen: ingen fattigdom, ingen hunger, god utbildning för alla, hållbar energi för alla, fredliga och inkluderande samhällen och liknande. Men med tanke på de enorma ökningarna av välfärden som världens länder uppnått sedan andra världskriget på basis av sina liberala ekonomiska system, kunde man i FN:s arbete vänta sig en fortsatt utveckling på de grunderna. Istället är det uttalade syftet att ”tänka om angående kapitalismen” och införa ”en intressentkapitalism”, vilket i praktiken är socialism som aspirerar på världsherravälde. Det skriver veckans debattör, Dan Ahlmark.

Vad har hänt sedan 90-talet?

Vad har hänt sedan 90-talet?

🟠 När Henrik Dagård ”hade fel”. Ibland är det lätt att få för sig att det politiska och mass­mediala klimatet är statiskt och att ingenting förändras. Men det stämmer inte riktigt. Förändringar sker, om än långsamt. Den politiska korrektheten härskar fortfarande inom system­media, men det blir allt lättare att uttala de oönskade sanningarna. Veckans debattör Bitte Assarmo drar paralleller mellan två utspel med 27 års mellanrum.

Det verkliga paradigmskiftet

Det verkliga paradigmskiftet

🟠 LEDARE. Det är bra att Sverigedemokraterna börjat tala högt om det pågående folkutbytet. Äntligen. Det verkliga paradigmskiftet är dock ett annat: SD har pekat på att folkutbytet är medvetet. Ingen är så dum att man inte förstår att importen av hundratusentals människor från tredje världen varje år innebär att ursprungsbefolkningen trängs undan, men ingen i SD-toppen har vågat säga det öppet – fram tills nu.

Primusköket – en världsberömd svensk uppfinning

Primusköket – en världsberömd svensk uppfinning

🟠 Fotogenbrännare använde tidigare en enkel konstruktion med veke, och sotade därför kraftigt. Detta rådde den svenske uppfinnaren Frans W. Lindqvist bot på genom att utvecklade ett sotfritt fotogenkök där en liten brännare med etanol förångade fotogenet och gav effektiv och ren förbränning. Hans Primus­kök vann snabbt internationellt erkännande för sin pålitlighet även under svåra förhållanden, och blev oumbärliga bland annat vid polar­expeditioner.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Hur verkligheten kan vara en summa av alla möjliga verkligheter

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Richard Feynmans vägintegral är en kraftfull metod för att förutsäga fysiska fenomen och nästan en filosofi. Fysiker kämpar fortfarande för att förstå hur man använder den och vad resultaten betyder. Den amerikanske fysikern Richard Feynman presenterade i sin doktorsavhandling en alternativ formulering av kvantmekaniken baserad på ”vägintegraler”. Detta kom att kallas vägintegralformuleringen eller funktionalformuleringen av kvantmekaniken.

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Senaste numret

NyT21web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.