Sveriges hemliga påverkans­operationer i andra länder

Att Sverige har världens högsta bistånd per capita är känt sedan länge. Så har det förblivit även efter den borgerliga valsegern. Ofta diskuteras biståndet – både av dess anhängare och kritiker – utifrån perspektivet att syftet är att bekämpa fattigdom. Men en mindre känd del av biståndet handlar inte om detta, utan om att bedriva politisk påverkan i andra länder. I veckans nummer har vi granskat hur Sverigedemokraterna nu gett sig in i biståndsbranschen på samma sätt som övriga sju riksdagspartier.

Omkring 100 miljoner kronor betalas varje år ut till riksdagspartiernas egna biståndsorganisationer, med villkoret att pengarna används på ett sätt som uppfyller regeringens strategi. Officiellt kal­las denna del av biståndet ”särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer”. Det låter inte så farligt, men verkligheten är något helt annat.

När Nya Tider begärde ut alla årsredovisningar för partiernas olika biståndsorganisationer, fick vi tillbaka dokument som alla innehöll information som censurerats av tjänstemännen på Sida. De hade för hand strukit över information i de tusentals sidorna – information som vi och allmänheten tydligen inte har någon rätt att ta del av.

Sveriges regering betalar de svenska riksdagspartierna för att utföra politiska påverkansoperationer i andra länder. Metoden sker genom att partierna finansierar likasinnade organisationer och partier. De startar tankesmedjor, lokalavdelningar och utbildar politiska kandidater.

I Sverige uppmanas vi att se upp med påverkansoperationer från främmande makt, men vad gör svenska staten själv?

Målet är att påverka landets politik i en viss riktning. Att USA ägnat sig åt detta i årtionden är inget nytt, men att Sverige gör det har gått under radarn.

Att verksamheten maskas, i det påstått ”öppna” landet Sverige, är förstås för att verksamheten är olaglig i flera mottagarländer. Det kan man förstå. Hur hade vi reagerat i Sverige om samma länder pumpat in pengar med syfte att tvinga fram ett regimskifte eller få in ett nytt parti i riksdagen – utifrån en strategi som satts upp av hemlandets regering?

Vän av ordning invänder förstås att politiker i Sverige och många andra länder redan ingår i globalistiska nätverk som Bilderberggruppen och World Economic Forum. Vi återkommer snart med en utförlig rapport om årets Bilderbergmöte som i skrivande stund pågår i Lissabon. Men att svenska staten satsar miljoner av svenska skattebetalares pengar för att påverka den politiska processen i andra länder är dock mindre känt för de flesta.

Sida skulle säkert argumentera för att de länder man satsar pengar i är odemokratiska, rentav diktaturer, och kanske även ses som ett hot mot Sverige. Men att pumpa in pengar i en opposition i ofria stater är att göra dem en rejäl björntjänst. Det undergräver oppositionens förtroende hos den egna befolkningen. Vem litar på en politiker som finansieras av en främmande stat?

Sverige skulle tjäna på att överge rollen som moralisk stormakt, och inse att alla problem i världen inte är våra. Vi ska inte uppfostra andra länder. Vi har nog med problem i vårt eget land att ta tag i.

Därför är det olyckligt att nu även Sverigedemokraterna tar rygg på de and­ra partierna och startar biståndsverksamhet för svenska skattepengar. Partiets ansökan är häpnadsväckande läsning.

Det varnar för att kriget i Ukraina kommer att få länder att skydda sina egna intressen och sin ekonomi, som om det vore något dåligt. Det varnar för ”patriarkala könsstrukturer” på Balkan som partiet nu vill ”utrota”. ”Extrem etnonationalism” ska ersättas av respekt för mångfald.

SD oroar sig vidare för att Balkanländerna kanske inte släpps in i EU, vilket vore en ”katastrof”. Med hjälp av bistånd som ska utbilda politiker i landet vill man nu styra länderna in på en ”euro-atlantisk väg”. Varför skulle de välja en väg dominerad av Nato och USA, med tanke på att detta imperium idag är på nedgång medan Kina och övriga BRICS-länder blir allt starkare?

Här är det också värt att nämna att partiet i senaste EU-valet kampanjade mot en utvidgning av EU, och särskilt namngav Balkanländerna som problematiska på grund av korruption och fattigdom som innebär en högre EU-nota för Sverige. Men nu har partiet svängt och vill vara en aktiv part för att utvidga EU just till denna Europas mest instabila region. Ibland är det svårt att hänga med i de tvära kasten i svensk politik!

En sak som jag reagerade på när jag läste Sidas redovisning av hur svenska skattepengar ska användas, är att det inte längre handlar bara om svält och demokrati, de klassiska biståndsfrågorna. Nu är det mycket fokus på att få de länder där de svenska skattepengarna satsas att genomföra Agenda 2030 och de ”globala målen för hållbar utveckling”. Pinsamt naivt skriver Sida på sin hemsida att ”klimatkrisen ska vara löst och fred och rättvisa ska råda” år 2030. Tillåt mig tvivla.

Nu ska den nya borgerliga regeringen ändra lite i strategin för parti­biståndet. Några större ändringar är inte att vänta. Räkna med att Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris står kvar som grunder för verksamheten.

En bättre väg framåt hade varit att helt avveckla partibiståndet, och verka för fungerande – och öppna – relationer även med länder som valt en helt annan politisk väg än Sverige och Västeuropa. Kan motståndet mot att peta i parti­biståndet möjligen även bero på att det används för att finansiera kontorslokaler och anställningar för partiernas biståndsarbetare i Stockholms innerstad? Eller är det globalistiskt inflytande?

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

SD ansöker om biståndsmiljoner – vill bryta de ”patriarkala könsnormerna” på Balkan

SD ansöker om biståndsmiljoner – vill bryta de ”patriarkala könsnormerna” på Balkan

🟠 Sverigedemokraterna ger sig in i biståndsbranschen. Genom sin egen biståndsorganisation, Hepatica, har partiet ansökt om biståndspengar av Sida. Pengarna ska användas för påverkansoperationer i andra länder, officiellt kal­lat ”särskilt demokratistöd”. Nya Tider har som första tidning granskat partiets ansökan, och kan avslöja att verksamheten är tänkt att bedrivas mot fem länder på Balkan. SD oroar sig för att regionen ”domineras av patriarkala könsnormer” och ”extrem etnonationalism”. Nu vill man ”utrota könsstereotyperna” och ”öka respekten för mångfald” – genom att finansiera politiska möten. Dessutom vill man stödja ländernas ”euro-atlantiska väg” med målet att de ska godkännas som EU-medlemmar. ”Som ett av de största partierna i Sverige finns det inget viktigare för oss än att stödja arbetet för ökad demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver SD. Sida meddelar dock till Nya Tider att ansökan avslagits då den inte uppfyller kraven.

Inflation och hot om matbrist – då ökar Sverige biståndet

Inflation och hot om matbrist – då ökar Sverige biståndet

🟠 INRIKES Samtidigt som svenskars vardag blir allt dyrare med ökade bränsle-, el- , mat- och bostadskostnader väljer regeringen att öka Sveriges bistånd till andra länder i form av det direkta humanitära stödet. Ukraina får till exempel 315 miljoner kronor men trots de stora behoven på grund av en pågående invasion får Ukraina inte mycket mer än andra länder. Etiopien får 302 miljoner, Syrien 285 miljoner och Afghanistan 245 miljoner kronor. Bland mottagarländerna för ekonomiskt stöd från Sida under 2022 återfinns även länder som Ryssland och Nordkorea.

Läs även:

Svenskt. IKEA betraktas som något av det svenskaste som finns, men finns det något särskilt svenskt sätt att bete sig på i IKEA:s matservering? Ja, menar veckans debattör, och kopplar ohyfsat beteende i det lilla till kriminalitet och gängbildning i det stora. Foto: Nya Tider

Tre unga araber på IKEA

🟠 DEBATT I Sverige frodas allt mer en inställning till att man kan och ska få igenom sin vilja genom hot och våld. Endast den egna gruppens värderingar gäller, inget annat respekteras. Det är ett beteende främmande för det svenska, men som är vanliga i totalitära samhällen utanför Europa. Vi känner nog alla igen detta uppförande i det lilla, som i hur man beter sig på en servering på IKEA. Veckans debattör, folksångaren Karl Mikael Larson, menar att fröet till de gängkriminellas värld finns i vilka rättesnören de får med sig hem­ifrån och vilken kultur de unga växer upp med.

Foto: Pixabay

Nya Tider blir ett magasin!

🟠 Nu gör vi slag i saken och förbättrar Nya Tider på det sätt som många läsare efterfrågat. Med detaljrik fotokvalitet och papper som inte gulnar lämnar Nya Tider tabloidformatet för att istället bli ett magasin i A4-format. På nätet fortsätter vi samtidigt med samma höga utgivningstakt av dagsaktuella nyheter.

De europeiska folken minskar i antal för varje generation, medan många andra folkslags folkmängd exploderar. Foto: Pixabay

Utan barn inget folk

🟠 LEDARE I veckans nummer berättar vi om att barnafödandet i Sverige störtdyker. De politiskt korrekta vill åtgärda det med ännu mer invandring, vilket avslöjar deras cyniska synsätt på människor som simpla producenter/ konsumenter. Folket räddas ju inte av annat än fler egna barn.

Nyhetsdygnet

Överlevnadsguide med framåtanda

🟠 ”Vi är fiskar”, hävdar den här boken en bit in i texten. Detta gör mig häpen, jag har aldrig tänkt på det så förut! Det äkta paret Heather Heying och Bret Weinstein som skrivit den borde veta, de är ju ändå professorer i evolutionsbiologi, verksamma på en rad amerikanska universitet. Jägar- samlar-guiden till det tjugoförsta århundradet går igenom hur vi med våra urtidskroppar, ganska lika fiskars, och långsamt föränderliga psyken ska klara oss i den moderna världen. Boken är full inte bara med fakta utan också mycket åsikter, bland annat totalsågas PK-idéer som social justice warriors och postmodernism.

Stora visioner om en bättre värld

🟠 Världen är inte så hemsk som vi tror, den är mycket värre. Mot detta faktum använder vi alla förträngning, en psykologisk metod för att skydda oss mot rädsla, ångest, och förtvivlan. Men några människor vägrar förtränga och ger sig i kast med världens ondska och idioti, med total idealism och utopiska visioner om en bättre värld. Mikael Nordfors var en sådan person, som tyvärr dog en alldeles för tidig död vid 64 års ålder i augusti i år. Så denna recension av hans bok Demosokrati Spartacus 2.0, som utkom 2020, är både en recension och en hyllning till en äkta idealist som vågade drömma riktigt stort.

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Den tjuvmjölkande haren

🟠 HISTORIA Inget djur var någonsin helt vanligt inom den svenska folktron och haren var inget undantag. Det finns sägner om en hare som är känd under namnen mjölkhare, trollhare, bjära, bara, bära och puke. Denna hare troddes trollkunniga använda som tjuvmjölkare. Bjäran kunde även se ut som ett nystan eller en katt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online
Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!

Senaste numret

NyT48web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.